Letní soutěž o nejlepší fotku!

Vyhrajte 20% slevu na celý nákup

Koupili jste si naši košili a rádi byste další? Nebo chcete vyzkoušet některou z našich novinek? Zapojte se do naší letní soutěže na instagramovém nebo facebookovém profilu o nejlepší fotku a vyhrajte slevový kód 20% slevu na celý nákup.

Jak se zapojit do soutěže? 

 

Soutěž probíhá od 22. 5. 2024 do půlnoci 30. 6. 2024. Zapojit se může každý, kdo splní následující podmínky:

  • Bude sledovat náš profil na Facebooku či Instagramu podle toho, na jaké platformě se zapojí.
  • Dá like soutěžnímu příspěvku.
  • Pošle fotku do komentáře k příspěvku, zprávy či na náš email společně s heslem: VELKALETNISOUTEZ

Každý, kdo tyto podmínky splní, bude zařazený do slosování. To proběhne 1. 7. 2024. Výherce označíme v komentáři pod soutěžním příspěvkem a zašleme mu email obsahující gratulaci k výhře spolu s jednorázovým slevovým kódem, pro uplatnění výhry.

O co hrajeme?

 

Šťastlivec, který bude mít nejkrásnější foto v košili značky LUKO od nás obdrží speciální slevový kód na 20% slevu na celý nákup na našem e-shopu.

V případě dalších slev na vybrané produkty, je platná pouze cena výherní.

Přečtěte si celá pravidla soutěže

 

Vyhlašovatelem soutěže je firma LUKO, s.r.o. , se sídlem Českoskalická 364, Červený Kostelec 549 41 (dále jen „Vyhlašovatel“).

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a jejich rodinní příslušníci.

Tato soutěž není spotřebitelskou soutěží nebo loterií ani veřejným příslibem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli, i bez udání důvodu, ukončit, odvolat, zrušit nebo změnit její podmínky.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta Platforms, Inc. a Meta Platforms, Inc. za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Instagramu nebo Facebooku (Meta Platforms, Inc.). Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směrovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Instagramu nebo Facebooku (Meta Platforms, Inc.).

Soutěž probíhá od 22. 5. 2024 do 30. 6. 2024 na instagramovém účtu Vyhlašovatele: https://www.instagram.com/lukock.cz/ a facebookové stránce Vyhlašovatele: https://www.facebook.com/lukosro. 

Do soutěže se soutěžící přihlásí splněním následujících podmínek:

  • Sledovat profil @lukock.cz v případě Instagramu nebo @lukosro v případě Facebooku.
  • Dát like na soutěžní příspěvek.
  • Pošle fotku do komentáře k příspěvku, zprávy či na náš email společně s heslem: VELKALETNISOUTEZ

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník vyjadřuje účastí v soutěži svůj souhlas s jejími pravidly.

Splněním podmínek a přidáním soutěžního komentáře soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle Pravidel a s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Vyhlašovatele, a to v rozsahu údajů uvedených na Instagramu a Facebooku. Osobní údaje budou po dobu trvání soutěže užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení dle těchto pravidel a uchovány 30 dní po ukončení soutěže z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání výher. Soutěžící také souhlasí s uvedením svého jména v případě výhry na webových stránkách, na instagramovém účtu a facebookové stránce Vyhlašovatele.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Vyhlašovatel. Právním důvodem je souhlas soutěžícího, který je udělen na dobu počínající poskytnutím souhlasu v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jeho poskytnutí. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat na kontaktu lukock@seznam.cz. Soutěžící bere účastí v soutěži na vědomí, že disponuje právy dle příslušné právní úpravy a že poskytnutí údajů je dobrovolné, jejich zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace, na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, výmaz a likvidaci nesprávných osobních údajů.

Výhra bude zaslána emailovou formou společností LUKO, s.r.o. , soutěžícímu prostřednictvím zprávy na email v návaznosti na splnění všech podmínek, a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení a kontaktování výherce. Výhrou v soutěži je slevový kód na 20% slevu platnou na celý nákup pro výherce soutěže.